Sponsor worden?

Geachte heer / mevrouw,
Met dit schrijven informeer ik u over de Stichting Budo 4U, het maatschappelijk belang van de Stichting en de behoefte aan sponsors.
De Stichting Budo 4U is opgericht op 28 maart 2006 door Hans Roos, Jaap Smedeman en Patrick Boumans.
De Stichting heeft ten doel: het verbreiden van de budo en aanverwante sporten in Oud-Beijerland en naburige gemeenten. De Stichting beoogt daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.
Budosporten leveren een bijdrage aan het algemeen welzijn.
De Budosporten zoals Judo, Jiu Jitsu, Kobudo en Karate hebben meer goede kanten dan de meeste andere sporten. Naast het verbeteren van de lichamelijke conditie en zorg voor ontspanning verbeteren budosporten ook de mentale vaardigheden zoals:
  • zelfvertrouwen en het overwinnen van angst
  • vertrouwen in de ander
  • discipline
  • samenwerken met de ander
  • respect voor de ander
  • leervaardigheid
  • assertiviteit
Stichting Budo 4U verzorgt budolessen, kennismakingslessen, cursussen stages van hooggegradueerde leraren, geschikte accommodaties voor budosporten en opleidingen voor budoleraren.
Van alle budosporten wordt de sport "Kobudo" in de stijl van Matayoshi Kobudo als enige in Nederland aangeboden door de Stichting Budo 4U.
De Stichting Budo 4U wordt niet gesubsidieerd door gemeenten en is afhankelijk van eigen bijdragen van de budosporters en donaties.
Om onze doelstelling, het verbreiden van de budosporten, te halen zijn wij op zoek naar sponsors.
Als tegenprestatie is de Stichting bereid om tijdens toernooien en andere activiteiten die veel publiek treffen, naamsbekendheid aan uw bedrijf te geven door middel van posters, flyers, vlaggen of ander materiaal.

Bent u naar aanleiding van deze brief bereid om te doneren? Elk bedrag is welkom. U kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 2523976 ten name van Stichting Budo 4U te Oud-Beijerland.
Voor meer informatie over de Stichting kunt u bellen met Hans Roos, telefoon 0186-611780.


Hartelijk dank voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet,
Simon van Driel
Secretaris van de Stichting Budo 4U