Karate

Karate-do

Karate-do is een van de oudste krijgskunsten van de wereld. Het is ca. 2000 jaren begonnen bij de Chinese monnik Daruma Taishit. Op een gegeven moment bereikte het het eiland Okinawa alwaar het gedurende meer dan 1000 jaar geperfectioneerd werd naar een zelfverdedigingsmethode.

ani_grondleggers_1Tegelijkertijd verkreeg karate, in die tijd nog "Te Do" genoemd, een sterk filosofisch aspect (Do).

In het begin van de twintigste eeuw bracht de van Okinawa afkomstige Gichin Funakoshi het karate naar het Japan waar het verder ontwikkeld werd.

Zo werden ook ondermeer onderdelen van de Japanse krijgskunsten geÔntegreerd. Midden jaren vijftig van de vorige eeuw werd de eerste karateorganisatie, de Japan Karate Association, opgericht. In 1957 vonden de eerste wedstrijden plaats. Tegenwoordig is Karate wereldwijd verspreid en een goed georganiseerde sport geworden. De World Karate Federation (www.wkf.net is) is de officiŽle mondiale karate organisatie en wordt nu door de Internationale Olympische Commissie (www.olympic.org) erkend. De WKF probeert karate te vestigen als een Olympische sport. Meer dan 50 miljoen karateka's zijn verspreid over 160 landen lid van de WKF. Het filosofische / pedagogische aspect van karate is t.o.v. de wedstrijdontwikkeling ten volle behouden.


We onderscheiden drie invalshoeken van waaruit karate beoefend wordt:
  1. Breedtesport (o.a. recreatief)
  2. Zelfverdediging ( het oorspronkelijk technische doel, zie de eerste alinea)
  3. Wedstrijdkarate (deelname aan Nationale- en internationale tournooien en kampioenschappen)

De karatetraining is gefundeerd op de volgende 3 peilers:

Kihon

Basistechnieken zoals trappen, stoten, slagen, standen, ademhaling, pareringen en verplaatsingen, worden getraind in de zogenaamde 'kihon'.

Kata

Het kata is een onderdeel van het karate dat relatief vrij onbekend is. Toch hoort het net zo bij deze vechtkunst als het kumite, het tweegevecht. Kata is misschien nog het best te omschrijven als 'alleengevecht' of 'schijngevecht'. Een kata is een stijlfiguur, een vaste serie bewegingen, waarmee de karateka een gevecht uitbeeldt tegen een of meer denkbeeldige tegenstanders. De eerste techniek is altijd verdedigend. Iedere kata heeft zijn eigen naam en betekenis, en iedere karatestijl kent zijn eigen kata's.

Oorspronkelijk werd het kata ontwikkeld als een manier om technieken te trainen en te perfectioneren. Tegenwoordig is het ook een wedstrijdvorm, waarbij de karateka op verschillende aspecten wordt beoordeeld. Zo moet het kata perfect worden uitgevoerd, met de juiste technieken, zonder balansverstoringen, krachtig en toch beheerst. Ook het ritme en de ademhaling zijn belangrijk. Essentieel bij het kata is de uitstraling, de inleving in het gevecht; de karateka moet niet alleen een serie technieken uitvoeren, maar moet echt aan het vechten zijn.

Zonder inleving is er geen sprake van een kata, maar blijft er slechts een lege vorm over.

Kumite

Onder dit trainingsonderdeel verstaat men het verrichten van gevechtshandelingen zowel aanvallend als verdedigend met een partner.

Meer op: KBN